بیست اسکریپت

همه چیز در رابطه با تیرهای لانه زنبوری

همه چیز در رابطه با تیرهای لانه زنبوری

تیرهای لانه زنبوری دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری، شکل گیری این تیرها پس از عملیات بریدن، دوباره جوش دادن و تکمیل پروفیل است. این گونه تیرها در طول خود دارای حفره‌های توخالی در جان هستند که به لانه زنبور شبیه است. به همین‌ سبب به این گونه تیرها لانه زنبوری می‌گویند. هدف از ساخت تیرهای […]

ادامه مطلب