سیویل اجرا http://civilejra.ir 2017-10-18T15:04:05+01:00 text/html 2017-08-28T06:16:49+01:00 civilejra.ir ادمین سایت جزوه آموزشی مختصر و مفید در مورد سد خاکی http://civilejra.ir/post/535 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">جزوه آموزشی مختصر و مفید در مورد سد خاکی<br><br></font><img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);" src="http://bayanbox.ir/view/2322517725006181364/2017-08-28-104625.png"></div> text/html 2017-08-25T05:05:41+01:00 civilejra.ir ادمین سایت ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﮔﻮدبرداری http://civilejra.ir/post/534 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﮔﻮدبرداری<br><br></font><img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);" src="http://bayanbox.ir/view/5172877695217995455/2017-08-25-093519.png"></div> text/html 2017-08-23T04:36:03+01:00 civilejra.ir ادمین سایت اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب http://civilejra.ir/post/533 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب&nbsp;<br><br></span><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://bayanbox.ir/view/7210344589733287702/2017-08-23-091335.png"></div> text/html 2017-08-22T06:43:59+01:00 civilejra.ir ادمین سایت جزوه آموزشی و مفید هیدرولوژی مهندسی دکتر بوداغ پور http://civilejra.ir/post/532 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#404040" face="IRANSans Medium" size="2">جزوه آموزشی و مفید هیدرولوژی مهندسی دکتر بوداغ پور&nbsp;<br><br></font><img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);" src="http://bayanbox.ir/view/2555327257835004919/2017-08-22-111355.png"></p> text/html 2017-08-20T05:09:08+01:00 civilejra.ir ادمین سایت مقاله فارسی سقف های کرومیت،مزایا و معایب http://civilejra.ir/post/531 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مقاله فارسی سقف های کرومیت،مزایا و معایب<br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font color="#3366ff"><span style="font-family: &quot;IRANSans Medium&quot;;"><font size="3" style="">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="font-family: &quot;IRANSans Medium&quot;; text-align: left;"><font size="3">مهدی هادیزاده بزاز -</font></span><span style="font-family: &quot;IRANSans Medium&quot;; font-size: 18pt; text-align: left;">&nbsp;</span><span style="font-size: medium; font-family: &quot;IRANSans Medium&quot;;">سعید برادران همتی<br><br></span></font><img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);" src="http://bayanbox.ir/view/4654370815853236058/2017-08-20-093706.png"></p></div> text/html 2017-08-18T20:11:54+01:00 civilejra.ir ادمین سایت جزوه تایپ شده مهندسی پی http://civilejra.ir/post/530 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(45, 46, 45); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">جزوه تایپ شده مهندسی پی<br></span><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="2"><span style="font-family: &quot;IRANSans Medium&quot;; color: rgb(45, 46, 45);">دانشگاه آزاد </span><span style="font-family: &quot;IRANSans Medium&quot;; color: rgb(45, 46, 45);">زنجان </span><span style="font-family: &quot;IRANSans Medium&quot;; color: red;">دکتر زارعی<br><br><br></span></font><img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);" src="http://bayanbox.ir/view/5322976054854482965/2017-08-19-004138.png"></p></div> text/html 2017-08-17T05:49:42+01:00 civilejra.ir ادمین سایت نظارت بر سازه های فولادی دکتر علیرضا رضائیان http://civilejra.ir/post/529 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(30, 184, 193); font-family: &quot;B Titr&quot;;"><font size="3">نظارت بر سازه های فولادی&nbsp;<br></font></span><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(89, 89, 89);"><font size="3">دکتر علیرضا رضائیان<br><br></font></span><img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);" src="http://uupload.ir/files/z0kk_2017-08-17_101923.png"></div> text/html 2017-08-13T06:15:05+01:00 civilejra.ir ادمین سایت شرایط بیمه بیکاری برای کارگران مشمول قانون کار http://civilejra.ir/post/526 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.bananews.ir/wp-content/uploads/2017/08/57351086.jpg" style="user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, white 25%, white 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%);"></div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br>مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اعلام کرد: بیمه بیکاری برای آن دسته از کارگران قبلاً شاغل که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و مشمول قانون کار، قانون کار کشاورزی و قانون تامین اجتماعی باشند برقرار می شود.</font></span> text/html 2017-08-13T06:13:41+01:00 civilejra.ir ادمین سایت صنعت ساختمان عامل تولید و اشتغال گسترده در کشور http://civilejra.ir/post/525 <img style="-webkit-user-select: none;background-position: 0px 0px, 10px 10px;background-size: 20px 20px;background-image:linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);" src="https://www.bananews.ir/wp-content/uploads/2017/08/57520293.jpg"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br><br><br>رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به تنگناهای موجود در عرصه صنعت ساختمان ابزار امیدواری کرد: هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان موجب تحریک بازار عرضه و تقاضا و توسعه صادرات غیرنفتی باشد.</font></span> text/html 2017-08-13T06:12:45+01:00 civilejra.ir ادمین سایت بی توجهی به مؤلفه‌های معماری خوب http://civilejra.ir/post/524 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.bananews.ir/wp-content/uploads/2017/08/2494306.jpg" style="user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, white 25%, white 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%);"></div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br><br>معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست دوم طرح معماری خوب تأکید کرد که بافت شهری مطلوب محصول برهم‌کنش مؤلفه‌های معماری خوب است که در سال‌های اخیر به آن بی‌توجه بوده‌ایم.</font></span> text/html 2017-08-13T06:11:32+01:00 civilejra.ir ادمین سایت معرفی ۱۲ محصول نانو فناوری صنعت ساخت‌وساز در نمایشگاه صنعت ساختمان http://civilejra.ir/post/523 <span style="font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br><br><div style="text-align: center;"><img src="https://www.bananews.ir/wp-content/uploads/2017/08/57361720.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, white 25%, white 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%);"></div></font></span><span style="font-size: 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br>همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۲ محصول شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نانو فناوری با کاربرد در ساختمان معرفی می‌شود.</font></span> text/html 2017-08-13T06:10:05+01:00 civilejra.ir ادمین سایت چشم‌انداز مسکن در سال ۹۶ روشن است http://civilejra.ir/post/522 <span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br><div style="text-align: center;"><img src="https://www.bananews.ir/wp-content/uploads/2017/08/1446722094588_1-29-th3.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, white 25%, white 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%);"></div></font></span><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br>وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد را بین چهار تا شش درصد اعلام کرد و در پاسخ به کسانی که از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم انتقاد دارند، گفت: در اقتصادی که کوچک شده نمی‌توان سهم یک بخش را افزایش داد.</font></span> text/html 2017-08-12T05:51:54+01:00 civilejra.ir ادمین سایت اختصاص چهار نوع وام برای بافت‌های فرسوده http://civilejra.ir/post/521 <span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br></font></span><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.ana.ir/Media/Image/1394/11/29/635913909268910521.jpg"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br><br>معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وام نوسازی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم با سود ۸ درصد، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به انبوه‌سازان و همچنین وام ودیعه مسکن از تسهیلاتی است که در دولت یازدهم برای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در نظر گرفته شد.</font></span> text/html 2017-08-11T20:06:24+01:00 civilejra.ir ادمین سایت جزوه مهندسی راه آهن http://civilejra.ir/post/520 <p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="3"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(89, 89, 89);">جزوه مهندسی </span><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(239, 121, 32);">راه آهن<br></span></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="color: rgb(0, 112, 192);"><br> <font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">&nbsp; مهندس رامین عابدیان&nbsp;<br><br></font></span><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://uupload.ir/files/yjjy_2017-08-12_003536.png"></p> text/html 2017-08-11T15:05:24+01:00 civilejra.ir ادمین سایت سیویل اجرا | پرتال جامع عمران و معماری http://civilejra.ir/post/519 <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><a class="mw-selflink selflink" style="text-decoration: inherit; color: inherit; background: none; font-weight: bold; cursor: pointer;">سیویل اجرا</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/z6pf_2017-08-10_105505.png" style="user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, white 25%, white 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%);"></div><br><br>سیویل اجرا سایتی باهدف افزایش دانش مهندسی عمران و دسترسی سریع دانشجویان ومهندسین عمران به مطالب مهندسی تاسیس گردید .</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">بنیان گذار این سایت مهندس کاوه مارابی بوده و همچنین این سایت دارای کانال رسمی با اسم کانال مهندسین عمران در اپیکیشن پیام رسان تلگرام میباشد .</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><br>&nbsp;</p>