مرور برچسب

پل ها

دلایل تخریب و پدیده آبشستگی در پل ها

یکی از اصلی ترین دلایل تخریب پل ها پدیده آبشستگی است که علاوه بر تلفات جانی، سبب هزینه های زیادی می شود. این پدیده به مرور زمان باعث می شود اطراف پایه های پل خالی شده و در نهایت به خالی شدن زیر پی و تخریب پل می انجامد. طبق آمار ارائه شده،…