افزودنی های جدید در بتن

0
تازه های افزودنی های بتنی (Zero Energy System Concrete) مصرف افزودنی شیمیایی فوق روان کننده
بر پایه پلی کربوکسیلیک اتر PCE افزودنی اصلاح کننده قوام AMV
جهت تولید بتن خود تراکم SCC می باشد پتانسیل کاهش هزینه های سیمان

کاهش هزینه های نیروی انسانی و انرژی جهت تولید در قطعات پیش ساخته ، عامل حمایت از تولید و توسعه ، افزودنی ها می باشد .

اولین فرمول بندی مبتنی بر پلی کربوکسیلات، برای بتن خود تراکم ( SCC ) اولین افزودنی مبتنی بر تکنولوژی پلی کربوکسیلاتی اتر MRWR-PCE
در اواسط سال ۱۹۹۷ به بازار معرفی شد .
مصرف خاکستر بادی سر باره کوره بلند سائیده شده نرم ومیکروسیلیکا بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن افزایش یافته است. این کار می تواند به چند عامل مانند:
. کمبود سیمان ،
. منافع اقتصادی جایگزینی ،
. کارپذیری اصلاح یافته بدون عمل ویبره،
گرمای هیدراسیون پائین تر،

. اصلاحاتی در خواص بتن سخت شده و دوام آن نسبت داده شود.

ویژگیهای افزودنی های ( MRWR )
علاوه بر قابلیت کاهش آب این افزودنیها
قابلیت پرداخت افزایش یافته:
کاهش در تلاش پرداخت کاری
از ۳۰ تا ۵۶ درصد در بتن حباب هوا زائی نشده
واز ۹۲ تا ۷۹ درصد در بتن حباب هوا زائی شده مشاهده میگردد.
کارپذیری بدون ویبره ، قابلیت پمپاژ واستقرار بتنهای عمل آوری شده با افزودنی فوق با کاهش فشار هیدرولیکی Mpa الی Mpa ۷ همراه است

بتن خود تراکم Self Compacting Concrete که به اختصار SCC نامیده میشود ،

برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ژاپن ابداع گردید از آن موقع تاکنون ، تحقیقات فراوانی برای دستیابی به یک طرح مخلوط مناسب برای این نوع بتن و تبدیل آن به یک بتن استاندارد انجام گرفته است . بتن خود تراکم بعنوان بتنی شناخته می شود که نیاز به هیچ لرزاننده (ویبره) داخلی یا لرزاننده بدنه قالب نداشته تحت اثر وزن خود متراکم می شود . کاربرد این بتن بیشتر در اعضا ساختمانی با فشردگی زیاد آرماتور می تواند باشد .

این نوع بتن دارای تراکم بهتری نسبت به بتن های معمولی می باشد خواص آن در حالت بتن سخت شده ( نظیر مقاومت فشاری ، نفوذ پذیری
جذب آب و …) نیز نسبت به بتن معمولی بهبود بیشتری دارد.
شامل : سیمان ، سنگدانه ها ، آب ، مواد افزودنی و مواد مضاف می باشد .فوق روان کننده برای کاهش حد مایع بتن و کارآیی بهتر آن، مقدار زیادی پرکننده ( Filler ) بعنوان عامل روغن کاری برای درشت دانه ها واستفاده از عامل لزج کننده(AMW) برای زیاد کردن لزجت بتن را نیز باید به حساب آورد.

اصولی را که تولید بتن خود تراکم بر آن استوار است

 

مزایای استفاده از بتن خودتراکم :

 

کاهش دوره ساخت سازه بتنی 
اطمینان از تراکم سازه بخصوص در نقاطی که کاربرد لرزاننده
دشوار است
کاهش سر و صدای مزاحم ناشی از لرزش بخصوص در

کارخانجات تولید قطعات بتنی

تحقیقات انجام شده بر روی بتن خود تراکم

تا کنون تحقیقات زیادی بر روی بتن خود تراکم ( SCC ) انجام شده است تا آن را بصورت یک بتن استاندارد در آورند .
راهکارهای ترویج استفاده از این نوع بتن :

روش های آزمایش برای تعیین قابلیت خود تراکمی باید تهیه و متداول شود .
روش های اجرای سازه بهمراه روشهای پذیرش بتن در سایت ها باید نسبت
به بتن معمولی تغییر نماید.

سیستم جدید اجرا برای استفاده کامل از مزایای خودمتراکم شوندگی باید ایجاد گردد.

روش های آزمایش بتن خود تراکم :

الف (خود متراکم شوندگی  ج) لزجت  ب) تغییر شکل پذیری  و) قابلیت پرکنندگی

۱- خود متراکم شوندگی :(Self Compacting)

 

برای اندازه گیری بهتر این قابلیت بتن در سر راه خود از داخل مانعی نیز عبور مینماید

۲ – تغییر شکل پذیری

 

این آزمایش توانایی بتن را برای تغییر شکل تحت اثر وزن خودوغلبه بر اصطکاک داخلی آن مشخص می نماید و همین طور تمایل دوغاب را به جدایی از سنگدانه ها مشخص می نماید.

۳- لزجت

 

این وسیله برای اصلاح میزان پر کننده به آب و نیز درصد افزودنی مناسب است . این آزمایش شباهت بسیار زیادی به قیف مارش دارد که برای اندازه گیری لزجت دوغاب سیمان در تزریق بکار می رود.

 

۴ قابلیت پرکنندگی

 

این آزمایش در حقیقت با هدف مشخص کردن توانایی بتن به عبور از بین موانع فشرده ( شبکه آرماتورها ) توصیه گردیده است.

در بین آزمایشات فوق آزمایش لوله U مناسبترین آنهاست . در این آزمایش اگر بتن در سمت دیگر لوله U شکل بیش از ۳۰۰ میلیمتر بالا رود. بتن خود متراکم شونده به شمار می رود .

آزمایشات تعیین قابلیت خود متراکم شوندگی در سایت

Ouchi و همکاران پیشنهاد نموده اند :

دستگاه آزمایش بین کامیون مخلوط کن و پمپ در سایت قرار گیرد.

کل حجم بتن در داخل دستگاه ریخته شود . اگر بتن به سهولت از داخل این وسیله جریان یابد ، بتن خود متراکم شونده دانسته شده و اجرا می گردد .

روش های ارزیابی بتن خود متراکم

تحقیقات انجام شده در بتن

مصالح و طرح اختلاط

حداکثر اندازه دانه ها ۱۰ تا ۲۰ میلی متر هستند.

مقدار سیمان ۳۵۰ کیلوگرم و مقدار fly ash 134 کیلوگرم است .

مقدار فوق روان کننده  (GLENIUM 51 )   مقدار مواد چسپنده ۰٫۵۴ 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code