بتن ریزی در هوای بارانی و نکاتی که باید رعایت گردد

0
بتن ریزی در هوای بارانی:
در بارندگی شدید صلاح در این است که اصولاً عملیات بتن ریزی شروع نگردد ،ولی در صورتی که بارندگی پس از شروع بتن ریزی آغاز شده باشد و قطع بتن ریزی میسر نباشد،لازم است که تدابیر زیر برای محافظت بتن تازه ریخته شده اتخاذ گردد ؛

 

۱_ ساخت بتن با اسلامپ کمتر انجام شود.

 

۲_ سطح بتن تازه ریخته شده به وسیله ورقه های نایلونی یا سایر پوشش های مناسب پوشانده شود.

 

۳_ شیب بندی مختصری برای تخلیه آبباران اجرا گردد.

 

۴_ از جمع شدن آب روی سقف جلوگیری شود.

 

۵_ اگر باران شدید ببارد و از جمع شدن آب در سطح کار یا از شسته شدن بتن نتوان جلوگیری کرد ، بتن ریزی باید در محل های مناسبی قطع شود.

 

۶_ در صورتی که باران به صورت رگبار به مدت کوتاهی ببارد ، در آن مدت بایدبتن ریزی را متوقف کرده و سطح کار با ورقه های نایلونی و غیره پوشیده شود وپس از خاتمه رگبار ، بتن ریزی مجدداََ از سرگرفته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code